Thông tin trúng thưởng

Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 03/05/2022
03/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 03/05/2022 đến ngày 06/05/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 26/04/2022
26/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 19/04/2022
19/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 12/04/2022
12/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 05/04/2022
05/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 08/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3E mở thưởng ngày 29/03/2022
29/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 01/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 22/03/2022
22/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 15/03/2022
15/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022
)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 08/03/2022
08/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 01/03/2022
01/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/03/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 22/02/2022
22/02/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 15/02/2022
15/02/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2B mở thưởng ngày 08/02/2022
08/02/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 28/01/2022
28/01/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 25/01/2022
25/01/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1C mở thưởng ngày 18/01/2022
18/01/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1B mở thưởng ngày 11/01/2022
11/01/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 04/01/2022
04/01/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG GIẢI ĐẶC BIỆT
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 31/12/2021
31/12/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 31/12/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 21/12/2021
21/12/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 17/12/2021
17/12/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 10/12/2021
10/12/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11E mở thưởng ngày 30/11/2021
30/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11D mở thưởng ngày 23/11/2021
23/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11C mở thưởng ngày 19/11/2019
19/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT
TRONG TUẦN QUA (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11C mở thưởng ngày 16/11/2021
16/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11B mở thưởng ngày 09/11/2021
09/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)
Chi tiết