Thông tin trúng thưởng

Giải đặc biệt Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 06/09/2022
06/09/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 05/09/2022 đến ngày 09/09/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 8E mở thưởng ngày 30/08/2022
30/08/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 29/08/2022 đến ngày 31/08/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 23/08/2022
23/08/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 22/08/2022 đến ngày 26/08/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 16/08/2022
16/08/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 15/08/2022 đến ngày 19/08/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 09/08/2022
09/08/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 12/08/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 8A mở thưởng ngày 02/08/2022
02/08/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 05/08/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 26/07/2022
26/07/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 25/07/2022 đến ngày 29/07/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 7C mở thưởng ngày 19/07/2022
19/07/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 18/07/2022 đến ngày 22/07/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 7B mở thưởng ngày 12/07/2022
12/07/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 11/07/2022 đến ngày 15/07/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 05/07/2022
05/07/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 04/07/2022 đến ngày 08/07/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 28/06/2022
28/06/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 27/06/2022 đến ngày 01/07/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 21/06/2022
21/06/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 14/06/2022
14/06/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 13/06/2022 đến ngày 17/06/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 07/06/2022
07/06/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 06/06/2022 đến ngày 10/06/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 31/05/2022
31/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 30/05/2022 đến ngày 03/06/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 24/05/2022
24/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 27/05/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 17/05/2022
17/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 10/05/2022
10/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 09/05/2022 đến ngày 13/05/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 03/05/2022
03/05/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 03/05/2022 đến ngày 06/05/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 26/04/2022
26/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 19/04/2022
19/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 18/04/2022 đến ngày 22/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 12/04/2022
12/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 11/04/2022 đến ngày 15/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 05/04/2022
05/04/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 04/04/2022 đến ngày 08/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3E mở thưởng ngày 29/03/2022
29/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 28/03/2022 đến ngày 01/04/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 22/03/2022
22/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 21/03/2022 đến ngày 25/03/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 15/03/2022
15/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 14/03/2022 đến ngày 18/03/2022
)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 08/03/2022
08/03/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 07/03/2022 đến ngày 11/03/2022)
Chi tiết