Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 25/06/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 24/06/2024 đến ngày 28/06/2024)

 

* Kỳ vé 6D mở thưởng ngày thứ Ba (25/06/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 25/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 18/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Phước).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 28/06/2024 là: 634.001.200.000đ (Sáu trăm ba mươi bốn tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).       

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 21/06/2024 là: 1.498.956.400.000đ (Một ngàn bốn trăm chín mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 6D MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (25/06/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU