Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 04/06/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 03/06/2024 đến ngày 07/06/2024)


* Kỳ vé 6A mở thưởng ngày thứ Ba (04/06/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 04/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 07/06/2024 là: 562.001.200.000đ (Năm trăm sáu mươi hai tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).        

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 31/05/2024 là: 1.326.951.700.000đ (Một ngàn ba trăm hai mươi sáu tỷ, chín trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 6A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (04/06/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU