Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 02/07/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 01/07/2024 đến ngày 05/07/2024)


* Kỳ vé 7A mở thưởng ngày thứ Ba (02/07/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 02/07/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Dương).

- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 11/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Dương).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 05/07/2024 là: 660.001.200.000đ (Sáu trăm sáu mươi tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).      

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 28/06/2024 là: 1.559.699.800.000đ (Một ngàn năm trăm năm mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 7A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (02/07/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU