Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 18/06/2024

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 17/06/2024 đến ngày 21/06/2024)


* Kỳ vé 6C mở thưởng ngày thứ Ba (18/06/2024) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Bình Phước đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 18/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Phước).

- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 11/06/2024 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Bình Dương).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 21/06/2024 là: 608.001.200.000đ (Sáu trăm lẻ tám tỷ, một triệu hai trăm ngàn đồng).      

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 14/06/2024 là: 1.438.368.500.000đ (Một ngàn bốn trăm ba mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi tám triệu, năm trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 6C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (18/06/2024)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU