Thông tin trúng thưởng

Giải đặc biệt Kỳ vé 11A mở thưởng ngày 02/11/2021
02/11/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 05/11/2021)

 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 10D mở thưởng ngày 26/10/2021
26/10/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 22/10/2021
22/10/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 22/10/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 20/08/2021
20/08/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 16/08/2021 đến ngày 20/08/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 13/08/2021
13/08/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 09/08/2021 đến ngày 13/08/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 06/08/2021
06/08/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 02/08/2021 đến ngày 06/08/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 30/07/2021
30/07/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 26/07/2021 đến ngày 30/07/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 23/07/2021
23/07/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 23/07/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 16/07/2021
16/07/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 16/07/2021)
Chi tiết
Thông tin trả thưởng đến ngày 09/07/2021
09/07/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 05/07/2021 đến ngày 09/07/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6E mở thưởng ngày 29/06/2021
29/06/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 28/06/2021 đến ngày 02/07/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 22/06/2021
22/06/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 21/06/2021 đến ngày 25/06/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 15/06/2021
15/06/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 18/06/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 08/06/2021
08/06/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 07/06/2021 đến ngày 11/06/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 01/06/2021
01/06/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 31/05/2021 đến ngày 04/06/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 25/05/2021
25/05/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 24/05/2021 đến ngày 28/05/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 18/05/2021
18/05/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 17/05/2021 đến ngày 21/05/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 11/05/2021
11/05/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 14/05/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 04/05/2021
04/05/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 07/05/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 27/04/2021
27/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 26/04/2021 đến ngày 29/04/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 20/04/2021
20/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 23/04/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 13/04/2021
13/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 16/04/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 06/04/2021
06/04/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 09/04/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3E mở thưởng ngày 30/03/2021
30/03/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 23/03/2021
23/03/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 26/03/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 16/03/2021
16/03/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 09/03/2021
09/03/2021
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 08/03/2021 đến ngày 12/03/2021)
Chi tiết