Thông tin trúng thưởng

Giải đặc biệt Kỳ vé 12D mở thưởng ngày 27/12/2022
27/12/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 20/12/2022
20/12/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12B mở thưởng ngày 13/12/2022
13/12/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12A mở thưởng ngày 06/12/2022
06/12/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11E mở thưởng ngày 29/11/2022
29/11/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11D mở thưởng ngày 22/11/2022
22/11/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11C mở thưởng ngày 15/11/2022
15/11/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11B mở thưởng ngày 08/11/2022
08/11/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11A mở thưởng ngày 01/11/2022
01/11/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 10D mở thưởng ngày 25/10/2022
25/10/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 10C mở thưởng ngày 18/10/2022
18/10/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 21/10/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 10B mở thưởng ngày 11/10/2022
11/10/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 10A mở thưởng ngày 04/10/2022
04/10/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 27/09/2022
27/09/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 30/09/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 9C mở thưởng ngày 20/09/2022
20/09/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 23/09/2022)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 13/09/2022
13/09/2022
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022)
Chi tiết