Thông báo phòng chống dịch Covid-19

Thông báo về việc cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc
10/06/2021
Thông báo số 588/TB-XSKT ngày 02/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT về việc "cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc".
Chi tiết
Thông tin Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn
04/06/2021
Công văn số 2729/BCĐ-YT ngày 05/06/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 v/v ''Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm đối với người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và những địa điểm trong các thông báo khẩn ( cập nhật đến 17 giờ 00, 05/06/2021)"
Chi tiết
Thông báo về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc
02/06/2021
Thông báo số 591/TB-XSKT ngày 03/06/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT về việc "tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc".
Chi tiết
Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp
11/05/2021
Phương án số 574/PA-XSKT ngày 31/05/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc "Phòng, chống dịch bênh Covid-19 tại doanh nghiệp".
Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế đối với CBCNV công ty từ tỉnh khác về tỉnh BR-VT
06/05/2021
Thông báo số 477/TB-XSKT ngày 04/05/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT về việc "Thực hiện khai báo y tế đối với CBCNV công ty từ tỉnh khác về tỉnh BR-VT".
Chi tiết
Thông báo về việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
06/05/2021
Thông báo số 448/TB-XSKT ngày 28/04/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT về việc "tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19".
Chi tiết
Thông báo về việc triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
06/05/2021
Thông báo số 494/TB-XSKT ngày 10/05/2021 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT về việc "triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19".
Chi tiết
Thông báo về việc tái thiết lập các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
04/08/2020
Thông báo số 629/TB-XSKT ngày 31/07/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc tái thiết lập các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Chi tiết
Thông báo về việc sắp xếp lịch làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid 19
01/04/2020
Thông báo số 281/TB-XSKT ngày 31/03/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc sắp xếp lịch làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện khai báo sức khỏe bản thân và gia đình
17/03/2020
Thông báo số 221/TB-XSKT ngày 13/3/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc thực hiện khai báo sức khỏe bản thân và gia đình.
Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra
16/03/2020
Thông báo số 212/TB-XSKT ngày 11/3/2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.
Chi tiết
Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19
16/03/2020
Thông báo số 12/TB-CĐCS ngày 13/3/2020 của Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Chi tiết