Hàng ngàn người bán vé số lẻ được nhận tiền hỗ trợ