Giải đặc biệt Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 27/09/2022

* Kỳ vé 9D mở thưởng ngày thứ Ba (27/09/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Trà Vinh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9D mở thưởng ngày 27/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Trà Vinh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 848.000.000.000đ (Tám trăm bốn mươi tám tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 23/09/2022 là: 2.006.229.500.000đ (Hai ngàn không trăm lẻ sáu tỷ, hai trăm hai mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TRÀ VINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 9D MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (27/09/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.