Giải đặc biệt Kỳ vé 9C mở thưởng ngày 20/09/2022

* Kỳ vé 9C mở thưởng ngày thứ Ba (20/09/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9C mở thưởng ngày 20/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
- Công ty đã trả thưởng 08 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 13/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 16.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Phước).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 828.000.000.000đ (Tám trăm hai mươi tám tỷ đồng).
         
*Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 16/09/2022 là: 1.936.032.800.000đ (Một ngàn chín trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm ba mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 9C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (20/09/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.