Giải đặc biệt Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 13/09/2022

* Kỳ vé 9B mở thưởng ngày thứ Ba (13/09/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Phước đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 03 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9B mở thưởng ngày 13/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 6.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Phước).
- Công ty đã trả thưởng 03 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 06/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 6.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 790.000.000.000đ (Bảy trăm chín mươi tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 09/09/2022 là: 1.893.065.700.000đ (Một ngàn tám trăm chín mươi ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 9B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (13/09/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ
KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.