Giải đặc biệt Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 09/08/2022

* Kỳ vé 8B mở thưởng ngày thứ Ba (09/08/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 06 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 09/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 12.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 686.000.000.000đ (Sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 05/08/2022 là: 1.630.105.200.000đ (Một ngàn sáu trăm ba mươi tỷ, một trăm lẻ năm triệu, hai trăm ngàn đồng).