Giải đặc biệt Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 26/07/2022

* Kỳ vé 7D mở thưởng ngày thứ Ba (26/07/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tiền Giang đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 09 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 26/07/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 18.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tiền Giang).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 648.000.000.000đ (Sáu trăm bốn mươi tám tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 22/07/2022 là: 1.522.506.300.000đ (Một ngàn năm trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, ba trăm ngàn đồng).