Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 26/04/2022

* Kỳ vé 4D mở thưởng ngày thứ Ba (26/04/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 26/04/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 19/04/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 12/04/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 362.000.000.000đ (Ba trăm sáu mươi hai tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 22/04/2022 là: 817.338.300.000đ (Tám trăm mười bảy tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, ba trăm nghìn đồng).