Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 21/02/2023

* Kỳ vé 2C mở thưởng ngày thứ Ba (21/02/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 21/02/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 24/02/2023 là: 206.000.000.000đ (Hai trăm lẻ sáu tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 17/02/2023 là: 441.358.000.000đ (Bốn trăm bốn mươi mốt tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 2C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (21/02/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.