Giải đặc biệt Kỳ vé 2B mở thưởng ngày 14/02/2023

* Kỳ vé 2B mở thưởng ngày thứ Ba (14/02/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 2B mở thưởng ngày 14/02/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 17/02/2023 là: 182.000.000.000đ (Một trăm tám mươi hai tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 10/02/2023 là: 378.562.200.000đ (Ba trăm bảy mươi tám tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 2B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (14/02/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.