Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 24/01/2017

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 30/01/2017 là: 105.637.200.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 42.000.000.000đ (Bốn mươi hai tỷ đồng).