Giải đặc biệt Kỳ vé 12D mở thưởng ngày 27/12/2022

* Kỳ vé 12D mở thưởng ngày thứ Ba (27/12/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12D mở thưởng ngày 27/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 20/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 30/12/2022 là: 1.130.000.000.000đ (Một ngàn một trăm ba mươi tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 23/12/2022 là: 2.695.784.800.000đ (Hai ngàn sáu trăm chín mươi lăm tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 12D MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (27/12/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.