Giải đặc biệt Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 20/12/2022

* Kỳ vé 12C mở thưởng ngày thứ Ba (20/12/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 9 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 20/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 18.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 1.106.000.000.000đ (Một ngàn một trăm lẻ sáu tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 16/12/2022 là: 2.648.933.700.000đ (Hai ngàn sáu trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, bảy trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 12C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (20/12/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.