Giải đặc biệt Kỳ vé 12B mở thưởng ngày 13/12/2022

* Kỳ vé 12B mở thưởng ngày thứ Ba (13/12/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12B mở thưởng ngày 13/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 12A mở thưởng ngày 06/12/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 1.088.000.000.000đ (Một ngàn không trăm tám mươi tám tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 09/12/2022 là: 2.590.341.100.000đ (Hai ngàn năm trăm chín mươi tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 12B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (13/12/2022).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.