Tin tức

Giải đặc biệt Kỳ vé 6C mở thưởng ngày 20/06/2017
20/06/2017
Loại vé 6C mở thưởng ngày thứ Ba (20/06/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Lâm Đồng đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 13/06/2017
13/06/2017
Loại vé 6B mở thưởng ngày thứ Ba (13/06/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã may mắn trúng 01 cặp nguyên (80 vé) bao gồm 08 vé trúng giải Đặc biệt và 72 vé trúng giải phụ Đặc biệt, tổng giá trị giải thưởng nhận được là 19.600.000.000đ (Mười chín tỷ, sáu trăm triệu đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 30/05/2017
30/05/2017
Loại vé 5E mở thưởng ngày thứ Ba (30/05/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 23/05/2017
23/05/2017
Loại vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (23/05/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương và tỉnh Tiền Giang đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 6.000.000.000đ (Sáu tỷ đồng)
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 16/05/2017
16/05/2017
Loại vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (16/05/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 09/05/2017
09/05/2017
Loại vé 5B mở thưởng ngày thứ Ba (09/05/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 02/05/2017
02/05/2017
Loại vé 5A mở thưởng ngày thứ Ba (02/05/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 18/04/2017
18/04/2017
Loại vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (18/04/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bến Tre đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 11/04/2017
11/04/2017
Loại vé 4B mở thưởng ngày thứ Ba (11/04/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Thuận đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Thông tin trúng thưởng Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 04/04/2017
04/04/2017
Loại vé 4A mở thưởng ngày thứ Ba (04/04/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng giải phụ Đặc biệt.
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 28/03/2017
28/03/2017
Loại vé 3D mở thưởng ngày thứ Ba (28/03/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 21/03/2017
21/03/2017
Loại vé 3C mở thưởng ngày thứ Ba (21/03/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 14/03/2017
14/03/2017
Loại vé 3B mở thưởng ngày thứ Ba (14/03/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 07/03/2017
07/03/2017
Loại vé 3A mở thưởng ngày thứ Ba (07/03/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Long An đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 28/02/2017
28/02/2017
Loại vé 2D mở thưởng ngày thứ Ba (28/02/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Thuận đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 21/02/2017
21/02/2017
Loại vé 2C mở thưởng ngày thứ Ba (21/02/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2B mở thưởng ngày 14/02/2017
12/02/2017
Loại vé 2B mở thưởng ngày thứ Ba (14/02/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 07/02/2017
07/02/2017
Loại vé 2A mở thưởng ngày thứ Ba (07/02/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 31/01/2017
31/01/2017
Loại vé 1E mở thưởng ngày thứ Ba (31/01/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương và tỉnh Long An đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 12.000.000.000đ (Mười hai tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 24/01/2017
24/01/2017
Loại vé 1D mở thưởng ngày thứ Ba (24/01/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1C mở thưởng ngày 17/01/2017
17/01/2017
Loại vé 1C mở thưởng ngày thứ Ba (17/01/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
 
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 03/01/2017
10/01/2017
Loại vé 1A mở thưởng ngày thứ Ba (03/01/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bến Cát tỉnh Bình Dương, đồng bào huyện Hớn Quán tỉnh Bình Phước đã trúng giải Đặc biệt.
 
Chi tiết