Tin tức

Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 05/06/2018
05/06/2018
Loại vé 6A mở thưởng ngày thứ Ba (05/06/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 29/05/2018
29/05/2018
Loại vé 5E mở thưởng ngày thứ Ba (29/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 22/05/2018
22/05/2018
Loại vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (22/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 15/05/2018
15/05/2018
Loại vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (15/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 08/05/2018
08/05/2018
Loại vé 5B mở thưởng ngày thứ Ba (08/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 01/05/2018
01/05/2018
Loại vé 5A mở thưởng ngày thứ Ba (01/05/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 24/04/2018
24/04/2018
Loại vé 4D mở thưởng ngày thứ Ba (24/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4C mở thưởng ngày 17/04/2018
17/04/2018
Loại vé 4C mở thưởng ngày thứ Ba (17/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minhtỉnh Vĩnh Long đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4B mở thưởng ngày 10/04/2018
10/04/2018
Loại vé 4B mở thưởng ngày thứ Ba (10/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 4A mở thưởng ngày 03/04/2018
03/04/2018
Loại vé 4A mở thưởng ngày thứ Ba (03/04/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3D mở thưởng ngày 27/03/2018
27/03/2018
Loại vé 3D mở thưởng ngày thứ Ba (27/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3C mở thưởng ngày 20/03/2018
20/03/2018
Loại vé 3C mở thưởng ngày thứ Ba (20/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3B mở thưởng ngày 13/03/2018
13/03/2018
Loại vé 3B mở thưởng ngày thứ Ba (13/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Thuận đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 3A mở thưởng ngày 06/03/2018
06/03/2018
Loại vé 3A mở thưởng ngày thứ Ba (06/03/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 20.000.000.000đ (Hai mươi tỷ đồng).
Chi tiết
Thông tin trúng thưởng Kỳ vé 2D mở thưởng ngày 27/02/2018
27/02/2018
Loại vé 2D mở thưởng ngày thứ Ba (27/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải phụ đặc biệt.
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2C mở thưởng ngày 20/02/2018
20/02/2018
Loại vé 2C mở thưởng ngày thứ Ba (20/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).

Loại vé 2B mở thưởng ngày thứ Ba (13/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh
 đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 2A mở thưởng ngày 06/02/2018
06/02/2018
Loại vé 2A mở thưởng ngày thứ Ba (06/02/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trúng Giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt với tổng giá trị là 22.050.000.000đ (Hai mươi hai tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1E mở thưởng ngày 30/01/2018
30/01/2018
Loại vé 1E mở thưởng ngày thứ Ba (30/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1D mở thưởng ngày 23/01/2018
23/01/2018
Loại vé 1D mở thưởng ngày thứ Ba (23/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1C mở thưởng ngày 16/01/2018
16/01/2018
Loại vé 1C mở thưởng ngày thứ Ba (16/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1B mở thưởng ngày 09/01/2018
09/01/2018
Loại vé 1B mở thưởng ngày thứ Ba (09/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 1A mở thưởng ngày 02/01/2018
02/01/2018
Loại vé 1A mở thưởng ngày thứ Ba (02/01/2018) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12D mở thưởng ngày 26/12/2017
26/12/2017
Loại vé 12D mở thưởng ngày thứ Ba (26/12/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12C mở thưởng ngày 19/12/2017
19/12/2017
Loại vé 12C mở thưởng ngày thứ Ba (19/12/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 14.000.000.000đ (Mười bốn tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12B mở thưởng ngày 12/12/2017
12/12/2017
Loại vé 12B mở thưởng ngày thứ Ba (12/12/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 16.000.000.000đ (Mười sáu tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 12A mở thưởng ngày 05/12/2017
05/12/2017
Loại vé 12A mở thưởng ngày thứ Ba (05/12/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Long An đã trúng Giải đặc biệt với tổng giá trị là 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng).
Chi tiết
Giải đặc biệt Kỳ vé 11D mở thưởng ngày 28/11/2017
28/11/2017
Loại vé 11D mở thưởng ngày thứ Ba (28/11/2017) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Đồng bào tỉnh Tiền Giang và tỉnh Long An đã trúng Giải phụ đặc biệt.
Chi tiết