Thông tin Chi bộ công ty

Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu: Tích cực thực hiện phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
08/01/2023

Vừa qua, Mô hình "Thắp sáng tuyến đường khu dân cư tại Khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ" đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Mô hình được sự tham gia đóng góp kinh phí thực hiện từ Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với số tiền 30.500.000 đồng. Chi bộ đã lắp được 32 đèn năng lượng ở tổ dân cư số 10, 11 và 12, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương, giúp địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chi tiết
Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh
15/12/2022

Với mục tiêu “Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết  Bà Rịa – Vũng Tàu đã nỗ lực cùng Ban lãnh đạo Công ty đã tập trung nguồn lực kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị triển khai nhiều giải pháp hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra.

Chi tiết
Hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"
14/04/2020

Thông báo số 480-TB/CB ngày 14/4/2020 của Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR - VT về việc Hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng"

Chi tiết