Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh

Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ và mô hình “Dân vận khéo”

Trong trong quá trình hình thành và phát triển đến nay, tổ chức sơ sở đảng Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu đã từng bước phát triển và trưởng thành từ nhận thức tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức, đã lãnh đạo đơn vị vượt qua bao khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, Xây dựng Chi bộ nhiều năm liền là tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch, vững mạnh”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, từng cán bộ, đảng viên và người lao động (NLĐ) luôn nâng cao ý thức trong thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, công ty luôn được UBND tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, doanh thu tiêu thụ năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 05 năm và hàng năm.

Ông Dương Minh Tú – Bí thư Chi bộ, Giám đốc công ty cho biết: Việc tổ chức thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở công ty đạt hiệu quả tích cực, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên và NLĐ, thể hiện sự chủ động phối hợp có hiệu quả của chi ủy, Ban Giám đốc công ty với tổ chức công đoàn, giữa các phòng và cán bộ, đảng viên, NLĐ công ty, từ đó việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhất là chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh kịp thời, có tác động tích cực đến việc tổ chức thực hiện, mang lại hiệu quả cao. Chi ủy làm tốt vai trò lãnh đạo, thường xuyên quan tâm chỉ đạo Ban Giám đốc phối hợp với Công đoàn tổ chức thực hiện QCDC đầy đủ các nội dung theo quy định của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế. Từ việc thực hiện tốt nhiệm vụ đã thiết lập mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa người sử dụng lao động với NLĐ. NLĐ luôn gắn bó với công việc, tận tâm, không ngại khó, luôn hoàn thành nhiệm vụ được phân công, có nhiều sáng kiến cải tiến phương pháp làm việc đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

Thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công ty tổ chức đối thoại định kỳ 01 lần/năm, nhằm chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa Giám đốc với NLĐ hoặc Ban Chấp hành Công đoàn về cách thức giải quyết những vấn đề mà 02 bên quan tâm hoặc phát sinh hàng ngày tại công ty ảnh hưởng đến quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Thông qua đối thoại tại công ty, tạo được sự đồng thuận cao của tập thể lao động, dân vận khéo, phát huy dân chủ, góp phần tăng cường sự hiểu biết, xây dựng mối quan hệ hài hòa, tạo động lực để NLĐ hăng say và nhiệt huyết trong công việc, góp phần xây dựng công ty ngày càng vững mạnh, phát triển ổn định và bền vững.

Hàng năm, Giám đốc Công ty phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt hội nghị NLĐ nhằm công khai cho NLĐ các nội dung của QCDC ở cơ sở tại công ty và thảo luận đưa ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh; đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty; những vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NlĐ.
Đơn vị cũng phát huy được quyền dân chủ của công ty trong việc đánh giá kết quả hoạt động hàng năm và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ của năm mới; phát huy quyền làm chủ của NLĐ trong việc tham gia ý kiến, quyết định, kiểm tra, giám sát về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ được thực hiện đầy đủ, năm sau luôn cao hơn năm trước.

Từ năm 2016 đến năm 2021, Chi  ủy công ty cụ thể hóa xây dựng, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về việc tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời  ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng quy chế hoạt động, thông báo phân công nhiệm vụ từng thành viên rõ ràng, cụ thể. Nhằm duy trì và phát triển những mô hình “Dân vận khéo”, chi ủy Công ty xây dựng kế hoạch và lựa chọn mô hình phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đơn vị phòng để thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất.

Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên mọi mặt

Nhờ sự tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy, Ban Giám đốc công ty, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, nhân viên công ty, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa công ty với hệ thống đại lý, có sự đồng thuận, cùng chia sẻ để vượt qua lúc khó khăn, từ đó hoạt động kinh doanh luôn giữ vững sự ổn định và tăng trưởng cao. Các chỉ tiêu cơ bản (doanh thu tiêu thụ, lợi nhuận, nộp ngân sách) năm sau luôn cao hơn năm trước, đưa công ty ngày càng phát triển bền vững, ngang tầm với các công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu  xác định mục tiêu tổng quát là “Xây dựng tập thể Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Để thực hiện mục tiêu tổng quát, Chi bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và khâu đột phá; các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ. Đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.Đảng ủy đã tổ chức triển khai học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề toàn khóa - Chuyên đề năm 2022; Tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả, đưa phong trào học tập và làm theo Bác đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác từ thiện, an sinh xã hội được quan tâm, từ đầu năm đến nay Công ty đã đóng góp trị giá hơn 600 triệu đồng cho các hoạt động trên.

Ông Dương Minh Tú khẳng định, phát huy những thành tích đạt được với tình thần đoàn kết, dân chủ, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng văn hóa doanh nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đảng, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.
 
Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT lần thứ IXTin khác