(VTV9) Hoạt động phúc lợi, xã hội từ thiện Công ty XSKT BRVT năm 2023