Trao tặng 11 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn huyện Châu Đức