Hội nghị tổng kết công tác Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT năm 2020