Giải đặc biệt Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 06/09/2022

* Kỳ vé 9A mở thưởng ngày thứ Ba (06/09/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 08 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 9A mở thưởng ngày 06/09/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 16.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
- Công ty đã trả thưởng 09 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8E mở thưởng ngày 30/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 18.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Thuận).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 778.000.000.000đ (Bảy trăm bảy mươi tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 31/08/2022 là: 1.817.412.400.000đ (Một ngàn tám trăm mười bảy tỷ, bốn trăm mười hai triệu, bốn trăm ngàn đồng).
 
CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 9A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (06/09/2022)
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU