Giải đặc biệt Kỳ vé 8E mở thưởng ngày 30/08/2022

* Kỳ vé 8E mở thưởng ngày thứ Ba (30/08/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Thuận đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8E mở thưởng ngày 30/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Thuận).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 23/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 744.000.000.000đ (Bảy trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 26/08/2022 là: 1.787.606.900.000đ (Một ngàn bảy trăm tám mươi bảy tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, chín trăm ngàn đồng).

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH BÌNH THUẬN ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 8E MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (30/08/2022)
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU