Giải đặc biệt Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 23/08/2022

* Kỳ vé 8D mở thưởng ngày thứ Ba (23/08/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8D mở thưởng ngày 23/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 738.000.000.000đ (Bảy trăm ba mươi tám tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 19/08/2022 là: 1.739.590.200.000đ (Một ngàn bảy trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm chín mươi triệu, hai trăm ngàn đồng).