Giải đặc biệt Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 16/08/2022

* Kỳ vé 8C mở thưởng ngày thứ Ba (16/08/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 16/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
- Công ty đã trả thưởng 05 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8B mở thưởng ngày 09/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 10.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 718.000.000.000đ (Bảy trăm mười tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 12/08/2022 là: 1.672.435.200.000đ (Một ngàn sáu trăm bảy mươi hai tỷ, bốn trăm ba mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).