Giải đặc biệt Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 15/08/2023

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA

(Từ ngày 14/08/2023 đến ngày 18/08/2023)


* Kỳ vé 8C mở thưởng ngày thứ Ba (15/08/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.

* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:

- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8C mở thưởng ngày 15/08/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).

* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 18/08/2023 là: 804.000.000.000đ (Tám trăm lẻ bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 11/08/2023 là: 1.908.724.900.000đ (Một ngàn chín trăm lẻ tám tỷ, bảy trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm ngàn đồng).


CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 8C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (15/08/2023)

KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU