Giải đặc biệt Kỳ vé 8A mở thưởng ngày 02/08/2022

* Kỳ vé 8A mở thưởng ngày thứ Ba (02/08/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Lâm Đồng đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 8A mở thưởng ngày 02/08/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Lâm Đồng).
- Công ty đã trả thưởng 02 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 7D mở thưởng ngày 26/07/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 4.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tiền Giang).
 
*Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 674.000.000.000đ (Sáu trăm bảy mươi bốn tỷ đồng).
 
*Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 29/07/2022 là: 1.571.904.500.000đ (Một ngàn năm trăm bảy mươi mốt tỷ, chín trăm lẻ bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 8A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (02/08/2022)
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU