Giải đặc biệt Kỳ vé 7B mở thưởng ngày 12/07/2022

* Kỳ vé 7B mở thưởng ngày thứ Ba (12/07/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 7B mở thưởng ngày 12/07/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 608.000.000.000đ (Sáu trăm lẻ tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 08/07/2022 là: 1.415.376.900.000đ (Một ngàn bốn trăm mười lăm tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm ngàn đồng).