Giải đặc biệt Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 05/07/2022

* Kỳ vé 7A mở thưởng ngày thứ Ba (05/07/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Dương đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 7A mở thưởng ngày 05/07/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Dương).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 586.000.000.000đ (Năm trăm tám mươi sáu tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 01/07/2022 là: 1.362.126.000.000đ (Một ngàn ba trăm sáu mươi hai tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu đồng).