Giải đặc biệt Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 28/06/2022

* Kỳ vé 6D mở thưởng ngày thứ Ba (28/06/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Trà Vinh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6D mở thưởng ngày 28/06/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Trà Vinh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 564.000.000.000đ (Năm trăm sáu mươi bốn tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 24/06/2022 là: 1.310.155.200.000đ (Một ngàn ba trăm mười tỷ, một trăm năm mươi lăm triệu, hai trăm ngàn đồng).