Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 14/06/2022

* Kỳ vé 6B mở thưởng ngày thứ Ba (14/06/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Bình Thuận đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 09 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 14/06/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 18.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Bình Thuận).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 516.000.000.000đ (Năm trăm mười sáu tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 10/06/2022 là: 1.203.262.900.000đ (Một ngàn hai trăm lẻ ba tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm ngàn đồng).