Giải đặc biệt Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 13/06/2023

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
XIN THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRẢ THƯỞNG CÁC GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN QUA
(Từ ngày 12/06/2023 đến ngày 16/06/2023)

 

* Kỳ vé 6B mở thưởng ngày thứ Ba (13/06/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Tỉnh Đồng Tháp đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 06/06/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Tháp).
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6B mở thưởng ngày 13/06/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Tháp).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 16/06/2023 là: 588.000.000.000đ (Năm trăm tám mươi tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 09/06/2023 là: 1.376.981.500.000đ (Một ngàn ba trăm bảy mươi sáu tỷ, chín trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 6B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (13/06/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.