Giải đặc biệt Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 06/06/2023

* Kỳ vé 6A mở thưởng ngày thứ Ba (06/06/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Tỉnh Đồng Tháp đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 10 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 6A mở thưởng ngày 06/06/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 20.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Tháp).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 09/06/2023 là: 562.000.000.000đ (Năm trăm sáu mươi hai tỷ đồng).
         
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 02/06/2023 là: 1.326.063.100.000đ (Một ngàn ba trăm hai mươi sáu tỷ, không trăm sáu mươi ba triệu, một trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 6A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (06/06/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.