Giải đặc biệt Kỳ vé 5E mở thưởng ngày 30/05/2023

* Kỳ vé 5E mở thưởng ngày thứ Ba (30/05/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 30/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 02/06/2023 là: 542.000.000.000đ (Năm trăm bốn mươi hai tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 26/05/2023 là: 1.267.801.400.000đ (Một ngàn hai trăm sáu mươi bảy tỷ, tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5E MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (30/05/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.