Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 24/05/2022

* Kỳ vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (24/05/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Đồng Nai đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 24/05/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Đồng Nai).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 454.000.000.000đ (Bốn trăm năm mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 20/05/2022 là: 1.042.414.500.000đ (Một ngàn không trăm bốn mươi hai tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).