Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 23/05/2023

* Kỳ vé 5D mở thưởng ngày thứ Ba (23/05/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 23/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 26/05/2023 là: 518.000.000.000đ (Năm trăm mười tám tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 19/05/2023 là: 1.205.081.400.000đ (Một ngàn hai trăm lẻ năm tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu, bốn trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TÂY NINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5D MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (23/05/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.