Giải đặc biệt Kỳ vé 5D mở thưởng ngày 23/05/2017

Cập nhật: Đại lý công ty đã đổi 03 tờ vé trúng giải Đặc biệt với tổng giá trị là 6.000.000.000đ (Sáu tỷ đồng).

Tổng số tiền Công ty trả thưởng tính đến ngày 26/05/2017 là: 653.666.300.000đ, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 252.000.000.000đ (Hai trăm năm mươi hai tỷ đồng).