Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 17/05/2022

* Kỳ vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (17/05/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Long An đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 17/05/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Long An).
 
*Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 432.000.000.000đ (Bốn trăm ba mươi hai tỷ đồng).
 
*Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 13/05/2022 là: 988.982.100.000đ (Chín trăm tám mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi hai triệu, một trăm ngàn đồng).