Giải đặc biệt Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 16/05/2023

* Kỳ vé 5C mở thưởng ngày thứ Ba (16/05/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tiền Giang đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5C mở thưởng ngày 16/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng tỉnh Tiền Giang).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 19/05/2023 là: 494.000.000.000đ (Bốn trăm chín mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 12/05/2023 là: 1.146.967.000.000đ (Một ngàn một trăm bốn mươi sáu tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TIỀN GIANG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5C MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (16/05/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.