Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 10/05/2022

* Kỳ vé 5B mở thưởng ngày thứ Ba (10/05/2022) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tây Ninh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 10/05/2022 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm là: 410.000.000.000đ (Bốn trăm mười tỷ đồng).

* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 06/05/2022 là: 932.490.000.000đ (Chín trăm ba mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng).