Giải đặc biệt Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 09/05/2023

* Kỳ vé 5B mở thưởng ngày thứ Ba (09/05/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng TP. Hồ Chí Minh đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 12 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5B mở thưởng ngày 09/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 24.000.000.000đ (Khách hàng TP. Hồ Chí Minh).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 02/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tiền Giang).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 12/05/2023 là: 470.000.000.000đ (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng).
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 05/05/2023 là: 1.085.344.500.000đ (Một ngàn không trăm tám mươi lăm tỷ, ba trăm bốn mươi bốn triệu, năm trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TP. HỒ CHÍ MINH ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5B MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (09/05/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.