Giải đặc biệt Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 02/05/2023

* Kỳ vé 5A mở thưởng ngày thứ Ba (02/05/2023) của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hành: Khách hàng Tỉnh Tiền Giang đã trúng Giải đặc biệt.
 
* Cụ thể trong tuần vừa qua Công ty đã trả thưởng các giải Đặc biệt như sau:
- Công ty đã trả thưởng 11 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 5A mở thưởng ngày 02/05/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 22.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tiền Giang).
- Công ty đã trả thưởng 01 tờ vé trúng giải Đặc biệt của Kỳ vé 4D mở thưởng ngày 25/04/2023 với tổng giá trị trả thưởng là: 2.000.000.000đ (Khách hàng Tỉnh Tây Ninh).
 
* Tổng số tiền trả thưởng các giải Đặc biệt từ đầu năm đến ngày 05/05/2023 là: 444.000.000.000đ (Bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng).
 
* Tổng số tiền Công ty trả thưởng từ đầu năm đến ngày 28/04/2023 là: 1.030.722.200.000đ (Một ngàn không trăm ba mươi tỷ, bảy trăm hai mươi hai triệu, hai trăm ngàn đồng).

 

CHÚC MỪNG ĐỒNG BÀO TỈNH TIỀN GIANG ĐÃ TRÚNG GIẢI ĐẶC BIỆT KỲ VÉ 5A MỞ THƯỞNG NGÀY THỨ BA (02/05/2023).
KÍNH MONG QUÝ KHÁCH HÀNG TIẾP TỤC ỦNG HỘ MUA VÉ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.